Om oss:

MK-TEAM Services är ett företag som erbjuder tolkningar och översättningar till och från olika språk (se rubriken "Språk" här). Vår avdelning som heter Romska Språkcentralen fokuserar särskild på att arbeta med olika varieteter av romani språk.

 

Översättningar

Vi erbjuder översättningar av hög kvalitet med korta leveranstider till ett bra pris.

Vi är en översättningsbyrå som erbjuder branschanpassade översättningar inom alla ämnesområden. Vi översätter allt från juridiska dokument, hemsidor, medicinska dokument och programvaror till tekniska manualer och marknadsföringstexter. Vi har ett flertal tekniska lösningar för översättning av webbplatser, PIM-texter, produkttexter och mycket, mycket mer.

Hur vi översätter från svenska till romani:

 • Först läser vi texten några gånger för att förstå den svenska texten bra.

 • Vi översätter den svenska texten rakt av.

 • Vissa texter måste tolkas och omskrivas, vilket är en helt annan form av arbete än bara översättning, för att romani saknar många ord.

 • Den översatta texten korrekturläses och sedan skickas till någon oberoende läsare för att säkerställa att texten är läsbar för vanligt folk.

 • Översättningen levereras.

Våra översättare

Mirsad Sahiti

Eftersom romani länge har varit ett talspråk är det jätteviktigt att förstå att många romer inte är vana att läsa på sitt språk. Det här gör situationen allvarlig och kräver korrekta, tydliga och exakta översättningar. De två, tre första meningarna är avgörande om man ska fortsätta läsa den romska texten eller välja den svenska. Det vi vill säga är att texten måste pricka rätt redan från början och den ska vara skriven på ett sätt som alla människor förstår.

Därför lägger vi stor vikt på att ha översättare som både har den romani varieteten som sitt modersmål samt kunna svenska bra i tal och skrift. Det krävs att man har både språket och kulturkompetensen.

Våra översättare från och till romani är språklärare, modersmålslärare, språkforskare, utbildare, brobyggare, lärare, elevassistenter, socionomer m.m.

Eftersom det inte finns någon standard för romani försöker vi följa rekommendationen som Språkrådet ger angående alfabetet. Det alfabetet kan inte användas på alla varieteter och dialekter. Därför låter vi översättarna välja vilket alfabet de ska använda som de vet är läsbar inom deras grupp. 

Mirsad Sahiti är utbildad översättare och språkinstruktör. Han är verksamhetssamordnare och har arbetat med de olika romani varieteter i över 10 år. Mirsads modersmål är Arli-romani och han har lärt sig flera andra dialekter också. Han arbetar med psykolingvistik, forskar och föreläser om språkets historia, utveckling och nutid. Han driver flera språkprojekt genom föreningen Malmö Ungdomscentral där han tillsammans med andra arbetar för att främja de olika romska varieteterna och dialekterna.

Mirsad har sen 2012 arbetat år som tolk och översättare åt bl.a. Språkservice, Transvoice och andra olika översättningsbolag.

Korrekturläsning och språkgranskning

Språkgranskning eller det som många kallar korrekturläsning är ett bra sätt att kolla att texten du eller någon annan på företaget har skrivit fungerar rent språkligt. Det är en billig försäkring eftersom vi vet att förtroendet för en text sjunker med 34 % om läsaren hittar fel i texten. Och då spelar det ingen roll hur bra intentionerna med texten var från början. Vi läser, granskar och korrigerar dina texter.

Transkribering

Vi arbetar med att transkribera alla typer av inspelat material. Vi hjälper dig att transkribera alla typer av ljudmaterial, som intervjuer, förhör eller fokusgrupper. Saknar du egen inspelningsutrustning får du gärna hjälp av oss.

Hur vi transkriberar:

I vår standardtranskribering gör vi din text så läsbar som möjligt utefter de förutsättningar som det talade språket ger.

 • Vi tar bort utfyllnadsord såsom ”ju” eller ”liksom” om de inte ger något mervärde i betydelsen.
 • Vi tar bort halva meningar och stakningar om de inte tillför någonting till transkriptionen.
 • Vi rättar visst talspråk till skriftspråk, såsom ”dom” till de/dem och nån till någon.
 • Om någon skrattar skriver vi [skratt].

 • Vi skriver [hör inte T:MM:SS] där vi inte kan höra vad personen säger.

 • Vi skriver [?? T:MM:SS] efter ett ord vi inte är helt säkra på om vi har uppfattat rätt.

 • Vi rättar inte grammatiska fel eller felaktiga ordföljder.

 • Vi tar inte med ljud som “eh” och “hm”.

 • Vi gör inga noteringar för tveksamhet eller andra känslor som inte uttrycks i ord.

Varför välja Romska Språkcentralen?

 • Ett översättningsföretag med ett heltäckande utbud inom romani varieteter och andra språk, som uppfyller alla krav när det gäller översättning och lokalisering av texter för olika målgrupper och målspråk.

 • Punktlig leverans av översättningar och lösningar på alla typer av problem.

 • Vi är öppna för dina önskemål. Har du speciella krav eller något annat önskemål kring transkriberingen eller översättningen är det bara att kontakta oss så ordnar vi det. Ibland till en liten extra kostnad.

Vi översätter åt:

- Regeringskansliet

- Kulturrådet

- UR

- Filmcentrum

- Malmö stad

- Stockholms stad

- Region Skåne

- Uppsala stad

- Olika museer 

- Socialtjänst i olika kommuner 

- Översätter även för olika översättningsbolag.

 

Kontakta oss: info@romskasprakcentralen.se eller här

 

 

                                     

                                                                                      © Romska Språkcentralen