PÅ MALMÖ UNDGOMSCENTRAL

01.11.2023

BARN HAR RÄTT

Korta filmer om barnkonvektionen på olika romska dialekter som arli romani, polsk romani, lovari romani och kelderash romani. Vi har varit med och bidragit med översättning till romani, inspelning av berättarröster och undertextning. 

https://www.malmoungdomscentral.se/l/barn-har-ratt/