Om oss

Mirsad Sahiti är verksamhetschef i företaget. Han är utbildat språkinstruktör, översättare, tolk och arbetar på bl.a. SVT som redaktör, programledare, producent och konsult för program på romani i minoritetsredaktionen.  Kontakta Mirsad på mirsadsahiti@gmail.com
Mirsad Sahiti är verksamhetschef i företaget. Han är utbildat språkinstruktör, översättare, tolk och arbetar på bl.a. SVT som redaktör, programledare, producent och konsult för program på romani i minoritetsredaktionen. Kontakta Mirsad på mirsadsahiti@gmail.com

Romska Språkcentralen är ett företag som erbjuder översättningar till och från romani, (romska eller romani chib, som det också kallas) men även andra språk. (se rubriken "Romska Språkcentralen" här). 

Vi fokuserar särskild på att arbeta med olika varieteter av romani språk och erbjuder direkt hjälp med arli romani, lovari romani, kelderash romani, polska romani och gurbeti romani. 

Avdelningen Audio-Video produktion arbetar med att erbjuda olika lösningar till din behov. Vi har vår egen inspelningsstudio och erbjuder tjänster som dubbning, berättarröst, ljudredigering, inspelningar av ljud och bild, videoredigering och mycket mer. Vi har skådespelare och röster på olika romani varieteter och dialekter och därför är leveranstider mycket kortare. (se rubriken AV produktion här)

Bokförlag producerar och ger ut böcker på romani och andra språk. Vi hjälper dig med din idé allt från ansökan, formgivning, bilder, tryck till marknadsföring och kontakt med olika bibliotek. 

Varför välja Romska Språkcentralen?

  • Ett översättningsföretag med ett heltäckande utbud inom romani varieteter och andra språk, som uppfyller alla krav när det gäller översättning och lokalisering av texter för olika målgrupper och målspråk. Allt på en plats: översättning, undertextning, dubbning och berättaröster på arli romani, lovari romani, polsk romani, kelderash romani och grubeti romani. 

  • Punktlig leverans av översättningar och lösningar på alla typer av problem.

  • Vi är öppna för dina önskemål. Har du speciella krav eller något annat önskemål kring transkriberingen, översättningen, undertextning, voice-over är det bara att kontakta oss så ordnar vi det. Ibland till en liten extra kostnad.

Vi översätter åt bl.a.:

- Regeringskansliet

- Kulturrådet

- UR och SVT

- Filmcentrum

- Malmö stad

- Stockholms stad

- Region Skåne

- Uppsala stad

- MSB

- Folkhälsomyndigheten

- Skolverket

- Olika museer

- Socialtjänst i olika kommuner

- Översätter även för olika översättningsbolag.