Transkribering

Transkribering av ljud och video filer

Vi arbetar med att transkribera alla typer av inspelat material. Vi hjälper dig att transkribera alla typer av ljudmaterial, som intervjuer, seminarium, radio och tv program osv. 

Saknar du egen inspelningsutrustning får du gärna hjälp av oss.

Hur vi transkriberar:

I vår standardtranskribering gör vi din text så läsbar som möjligt utefter de förutsättningar som det talade språket ger.

  • Vi tar bort utfyllnadsord såsom "ju" eller "liksom" om de inte ger något mervärde i betydelsen.
  • Vi tar bort halva meningar och stakningar om de inte tillför någonting till transkriptionen.
  • Vi rättar visst talspråk till skriftspråk, såsom "dom" till de/dem och nån till någon.
  • Om någon skrattar skriver vi [skratt].

  • Vi skriver [hör inte T:MM:SS] där vi inte kan höra vad personen säger.

  • Vi skriver [?? T:MM:SS] efter ett ord vi inte är helt säkra på om vi har uppfattat rätt.

  • Vi rättar inte grammatiska fel eller felaktiga ordföljder.

  • Vi tar inte med ljud som "eh" och "hm".

  • Vi gör inga noteringar för tveksamhet eller andra känslor som inte uttrycks i ord.