Översättningar

Översättningar till och från romani

Vi erbjuder översättningar till och från romani av hög kvalitet med korta leveranstider till ett bra pris.

Vi är en översättningsbyrå som erbjuder branschanpassade översättningar till och från romani inom alla ämnesområden. Vi översätter allt från juridiska dokument, hemsidor, medicinska dokument och programvaror till tekniska manualer och marknadsföringstexter. Vi har ett flertal tekniska lösningar för översättning av webbplatser, PIM-texter, produkttexter och mycket, mycket mer.

Hur vi översätter från svenska till romani:

  • Först läser vi texten några gånger för att förstå den svenska texten bra.

  • Vi översätter den svenska texten rakt av.

  • Vissa texter måste tolkas och omskrivas, vilket är en helt annan form av arbete än bara översättning, för att romani saknar många ord.

  • Den översatta texten korrekturläses och sedan skickas till någon oberoende läsare för att säkerställa att texten är läsbar för vanligt folk.

  • Översättningen levereras.


Om du behöver översättning till och från romani eller kanske undrar något, kontakta oss gärna på info@romskasprakcentralen.se 

Våra översättare

Eftersom romani länge har varit ett talspråk är det jätteviktigt att förstå att många romer inte är vana att läsa på sitt språk. Det här gör situationen allvarlig och kräver korrekta, tydliga och exakta översättningar. De två, tre första meningarna är avgörande om man ska fortsätta läsa den romska texten eller välja den svenska eller... ingen alls. Det vi vill säga är att texten måste pricka rätt redan från början och den ska vara skriven på ett sätt som alla människor förstår.

Därför lägger vi stor vikt på att ha översättare som både har den romani varieteten som sitt modersmål samt kunna svenska bra i tal och skrift. Som för många andra språk, krävs det att man har både språket och kulturkompetensen.

Våra översättare från och till romani är språklärare, modersmålslärare, språkforskare, utbildare, brobyggare, lärare, elevassistenter, socionomer, journalister, programledare m.m.

Eftersom det inte finns någon standard för romani försöker vi följa rekommendationen som Språkrådet ger angående alfabetet. Det alfabetet kan inte användas på alla varieteter och dialekter. Därför låter vi översättarna välja vilket alfabet de ska använda som de vet är läsbar inom just deras romska grupp.

Mirsad Sahiti är utbildad översättare och språkinstruktör. Han är verksamhetssamordnare och har arbetat med de olika romani varieteter i över 10 år. Mirsads modersmål är Arli-romani och han har lärt sig flera andra dialekter också. Han kan kommunicera på Lingua franca romani även kalad media eller konferens romani. Det betyder att man har kunskaper att göra sig förstådd genom att blanda flera romani varieter. Detta gör honom lämpligt rådgivare att leda och producera arbete på romani. 

Han arbetar med att forska de olika romani varieteter,  föreläsa om språkets historia, utveckling och nutid. Han driver flera språkprojekt genom föreningen Malmö Ungdomscentral där han tillsammans med andra arbetar för att främja de olika romska varieteterna och dialekterna.

Mirsad har sen 2012 arbetat som tolk och översättare åt bl.a. Språkservice, Transvoice och andra olika översättningsbolag.

På Svt-play kan ni se ett program där Mirsad som progamledare intervjuar en psykoterapeut, Rasit Sadiki, om psykisk ohälsa efter pandemi samt en professor i psykolingvistik,Hristo Kuychikov, om standardisering och plurarisering av romani.

Klicka här eller kopiera länken:  https://www.svtplay.se/video/KRNoBaM/mote-med-romani/rasit-sadiki-och-hristo-kuychikov?id=KnVDPNb</p>

Korrekturläsning och språkgranskning

Språkgranskning eller det som många kallar korrekturläsning är ett bra sätt att kolla att texten du eller någon annan på företaget har skrivit fungerar rent språkligt. Det är en billig försäkring eftersom vi vet att förtroendet för en text sjunker med 34 % om läsaren hittar fel i texten. Och då spelar det ingen roll hur bra intentionerna med texten var från början. Vi läser, granskar och korrigerar dina texter på romani.